20
Th3

Thiết Kế Nội Thất Nhà Hàng Phelesia Đan Mạch

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Thiết Kế Nội Thất Nhà Hàng Phelesia Đan Mạch
Dịch tích: 900 m2
Vị trí dự án: Đan Mạch
Ngày bắt đầu: 2015
Ngày hoàn thành: 2015
Thông tin chủ đầu tư: 

Nhận định chung về dự án: 

thiet-ke-noi-that-nha-hang-phelesia-dan-mach thiet-ke-noi-that-nha-hang-phelesia-dan-mach-1  thiet-ke-noi-that-nha-hang-phelesia-dan-mach-2   thiet-ke-noi-that-nha-hang-phelesia-dan-mach-4  thiet-ke-noi-that-nha-hang-phelesia-dan-mach-5  thiet-ke-noi-that-nha-hang-phelesia-dan-mach-6  thiet-ke-noi-that-nha-hang-phelesia-dan-mach-7 thiet-ke-noi-that-nha-hang-phelesia-dan-mach-8  thiet-ke-noi-that-nha-hang-phelesia-dan-mach-9

Nhận định của khách hàng:  

Nhận định của team thực hiện dự án:  . Đây là dự án có đầu tư chuyên nghiệp từ ý tưởng thiết kế đến đội ngũ thực hiện. IPS Arch học hỏi và tiếp thu các ý tưởng được sử dụng trong thiết kế. Chúc mừng Nhà Thiết kế và chủ đầu tư đã hoàn thành tốt dự án.