Thiết Kế Nội Thất Nhà Hàng Victoria 1836

  • Home
  • /
  • Dự án
  • /
  • Thiết Kế Nội Thất Nhà Hàng Victoria 1836

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Thiết Kế Nội Thất Nhà Hàng Victoria 1836 tại Paris. Công trình do Sarah Lavoine tại Paris – Pháp thực hiện.
Dịch tích: 500 m2
Vị trí dự án: Paris – Pháp
Ngày bắt đầu: 2014
Ngày hoàn thành: 2014
Thông tin chủ đầu tư: 

Nhận định chung về dự án: 

Nhận định của khách hàng:  

 

Nhận định của team thực hiện dự án:  . Đây là dự án có đầu tư chuyên nghiệp từ ý tưởng thiết kế đến đội ngũ thực hiện. IPS Arch học hỏi và tiếp thu các ý tưởng được sử dụng trong thiết kế. Chúc mừng Nhà Thiết kế và chủ đầu tư đã hoàn thành tốt dự án.